Kurz2010

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Červnový kurz 2010: Další kapitoly z informatiky

Motivace k vypsání kurzu

aneb „Chtěl bych vidět toho blázna, který se v průběhu červnového kurzu bude učit...“ ;) :D

Proč raději nejezdíme na výlety?

Zcela chápu, že kurz, kde budete pět dní „pracovat“ není zdaleka tak atraktivní jako kurz, kde byste si pět dnů hráli plážový volejbal. Na druhou stranu každý rok ve čtvrtém ročníku potkávám lidi, kteří neví, jak napsat jednoduchou podmínku v PHP. A to je docela problém... Je spousta jiných, kteří podmínku napsat dovedou, takže učivo zjevně není kdo ví jak těžké. Ale také vůbec není jednoduché.

Co s tím?

Nabízím kurz, v jehož průběhu si zopakujete základní znalosti a dovednosti, které je třeba pro úspěšné psaní kódu v hodinách předmětů DAK, APC, PRG, CPR a ALG. Navíc se snad dozvíte i něco navíc. A kdo chce, může si zkusit nějaký vlastní projekt. ;)

Pro koho tedy kurz je?

  1. Pro ty, komu nejde programování, ale chtějí s tím něco dělat.
  2. Pro ty, komu programování jde, mají nápad, který by si chtěli vyzkoušet, ale přes rok na to nemají čas.
  3. A navíc: pro ty, kdo rádi fotí, zvláště pokud byli se mnou loni na fotokurzu, mají nápad a chtějí ho realizovat.

Program kurzu

Společný program

23. 6. 2010: Cykly a podmínky (v PHP)
Na (pokud možno zábavných ;)) úložkách si procvičíte psaní podmínek, cyklů, práci s řetězci.
24. 6. 2010: Jazyk UML pro návrh objektů
Rozšíření učiva OA o grafický popis struktury objektů. Podobně jako ER model popisuje strukturu databáze, popisuje jazyk UML třídy v projektu a vztahy mezi nimi. Zároveň se k jazyku UML pojí metodika UP jako standard pro postup při vývoji SW.
25. 6. 2010: Objekty a třídy (v Javě)
Na praktických (pokud možno zábavných ;)) úložkách si připomeneme práci s objekty, dědičnost,...
(víkend +) 28. 6. 2010: Tvorba jednoduché hry (v Javě)
Na základě předpřipravených tříd si můžete zkusit vytvořit jednoduchoučkou hru v Javě.
29. 6. 2010: Bezpečnost a šifrování prakticky
Bude-li zájem a čas, můžeme si prakticky pohrát s asymetrickými šifrovacími metodami. Je také možné, že dokončíme některá témata z předchozích.

Návrh témat je orientační, můžeme ho podle zájmu účastníků změnit. Není také jisté, že stihneme všechno, je možné, že se u některého tématu „zasekneme“. Ale to nevadí, nic nás nehoní. V tom spočívá kouzlo červnového kurzu... ;)

Samostatné projekty

Část účastníků se rozhodla v průběhu kurzu pracovat na vlastních projektech. Samostatné projekty vychází především z oblasti digitální fotografie a jejího zpracování a z oblasti programování.

Výsledkem každého samostatného projektu musí být konkrétní výstup, který půjde uložit a vypálit na CD. Zájemci o samostatný projekt přijdou v týdnu 6. -- 11. 6. 2010 za vedoucím kurzu a nahlásí:

  1. Téma projektu: co chtějí řešit
  2. Jaké nástroje k řešení potřebují
  3. Co bude výstupem projektu

Studenti 3. ročníku mohou v rámci samostatného projektu pracovat na maturitním projektu za předpokladu, že najdou takovou součást projektu, kterou mohou zpracovat a odevzdat během 5 dní a dodrží výše uvedené podmínky.

Podmínkou samostatně řešeného projektu je schopnost a ochota samostatně pracovat. Komunikace po Facebooku a dalších sociálních sítích je s tímto ve značném rozporu. ;)

A propos: Facebook

Počítejte s tím, že se na něj v průběhu kurzu nedostanete... ;) Na ten budete mít čas odpoledne po skončení kurzu... ;)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje