Karnaughova mapa

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Karnaughova mapa je jedním ze způsobů zápisu (logické) funkce.

Výhody Karnaughovy mapy:


Obsah

Princip

Tedy pokud máme logickou funkcí dvou vstupních proměnných, nabývajících hodnot 0 nebo 1, pak Karnaughova mapa bude mít 4 buňky.
(Máme-li dvě proměnné a a b, pak mohou nabývat kombinací: 00, 01, 10 a 11.)


Příklady Karnaughových map

Funkce jedné proměnné

Karnaughova mapa funkce NOT (funkce jedné proměnné):
Karnaugh mapa 1a.png

Přiřazení hodnot vstupních proměnných k buňkám Karnaughovy mapy funkce NOT:
Karnaugh mapa 1b.png

Funkce dvou proměnných

Karnaughova mapa funkce AND (dvě vstupní proměnné):
Karnaugh mapa 2a.png

Přiřazení hodnot vstupních proměnných k buňkám Karnaughovy mapy funkce AND:
Karnaugh mapa 2b.png

Karnaughova mapa funkce tří proměnných

Karnaugh mapa 3a.png

Přiřazení hodnot vstupních proměnných k buňkám Karnaughovy mapy funkce tří proměnných:
Karnaugh mapa 3b.png

Mapy funkcí více proměnných

Další mapy vzniknou podobným postupem tak, že se Karnaughova mapa funkce o k-1 proměnných jakoby „zrcadlově zkopíruje“ a spojením původní a „zkopírované“ části vznikne nová mapa funkce s k proměnnými.

Převod z mapy na tabulku

Převod z Karnaughovy mapy na tabulku je přímočarý.

Karnaugh mapa-tabulka.png


Převod do DNF

Převod do CNF

Úkoly

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje