Java: Práce s texty

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Spojení dvou textů

String jmeno = "Karel";
String adresa = "Hroznová 10, UH";
int vek = 15;
System.out.println(jmeno+";"+vek+";"+adresa); → Karel;15;Hroznová 10, UH


Přístup k jednotlivým znakům textu

String text = "Pokus";
System.out.println(text.charAt(2));  → 'k' 


Vyhledávání slov v textu

String text = "kap-kapkkapkaikapkapkaokap";
String slovo = "kapka";
if (text.contains(slovo)) System.out.println("Text obsahuje slovo");
System.out.println(text.indexOf(slovo));


Rozdělení textu na části

String vstup = "Karel;15;Hroznová 10, UH";
String oddelovac = ";";
String[] castiVstupu = vstup.split(oddelovac);
for (String cast : castiVstupu) {
    System.out.print(cast+"\t");
}
→ Karel    15    Hroznová 10, UH
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje