Java: Checkbox a RadioButton

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Checkbox


Radiobutton

Skupiny tlačítek


Příklad použití

Gui check-radio.png

Vysvětlivky
public class HlavniOkno extends JFrame {

  JButton btPridej;
  JCheckBox cbSplneno;
  ButtonGroup btGrpPovinne;
  JRadioButton rbPovinneAno;
  JRadioButton rbPovinneNe;
  JScrollPane jScrollPane1;
  JTextArea taVystup;

  public HlavniOkno() {
    initComponents(); 
    // Metoda initComponents() vytvoří prvky GUI, 
    // musí se tedy volat první!

    // Nastavení počátečního zatržení:
    this.cbSplneno.setSelected(true); // Checkbox bude na začátku zatržen!
    // Aktivní bude přepínací tlačítko (radiobutton) Ne.
    this.rbPovinne.setSelected(true); 
  }

  private void initComponents() {
    btPridej = new JButton();
    cbSplneno = new JCheckBox();

    rbPovinneAno = new JRadioButton();
    rbPovinneNe = new JRadioButton();
    btGrpPovinne = new ButtonGroup();
    btGrpPovinne.add(rbPovinneAno);
    btGrpPovinne.add(rbPovinneNe);

    jScrollPane1 = new JScrollPane();
    taVystup = new JTextArea();

    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    jScrollPane1.setViewportView(taVystup);

    btPridej.setText("Přidej");
    btPridej.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btPridejActionPerformed(evt);
      }
    });

    cbSplneno.setText("Splněno");
    ...
    pack();
  }

  private void btPridejActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    String novyRadek;
    boolean zatrzeno = this.cbSplneno.isSelected();
    if (zatrzeno) novyRadek = "Splněno";
    else     novyRadek = "Není splněno";
    novyRadek += " (";
    boolean povinne = this.rbPovinneAno.isSelected();
    if (povinne) novyRadek += "Povinné";
    else     novyRadek += "Není povinné";
    novyRadek += ")";

    this.taVystup.setText(
        this.taVystup.getText()+novyRadek+"\n"
      );
  }                    

  public static void main(String args[]) {
    new HlavniOkno().setVisible(true);
  }
}
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje