Java: 2D malování

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Malování na JPanel

Třídu JPanel můžeme použít k vytvoření jednoduché grafiky.

Metoda repaintComponent

Metoda getPreferredSize

Třída Graphics

Příklad

public class Platno extends JPanel {

  boolean sviti = true;
  
  public void prepniStav() {
    this.sviti = ! this.sviti;
    this.repaint();
  }
  
  @Override
  protected void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    
    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;

    g2d.setColor(Color.GRAY);
    Dimension size = this.getPreferredSize();
    g2d.fillRect(1,1,size.width,size.height);
    
    if (this.sviti) {
      g2d.setColor(Color.ORANGE);
    } else {
      g2d.setColor(Color.BLACK);
    }
    g2d.fillOval(10,10,100,100);
  }
  
  @Override
  public Dimension getPreferredSize() {
    return new Dimension(120, 120);
  }  
}
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje