IoT: Vlastní metoda

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Úvod

Již známe 2 metody void setup() a void loop()

Teď se naučíme vytvořit si vlastní metodu.

Metoda se skládá z návratového typu, názvu metody a v závorkách má parametry.

void vypis()
int secti()
boolean rozhodni()

Metoda bez návratového typu

My nepotřebujeme, aby nám metoda něco vracela, tak použijeme void

void blikni() {

digitalWrite(ledka, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ledka, LOW);
}

a teď stačí napsat

blikni();

a provede se to, co je v té metodě... paráda, co? :D

Metodě můžeme dát parametr - počet bliknutí třeba

void blikni(int pocet) {

for(int i = 0; i < pocet; i++)
{
 digitalWrite(ledka, HIGH);
 delay(500);
 digitalWrite(ledka, LOW);
 delay(500);
}
}

Co udělá tento příkaz? (vyzkoušej!)

blikni(5);

Samostatný úkol

 1. Vytvoř metodu, co na 3 s rozsvítí ledku.
 2. Vytvoř metodu, co 10× vypíše "blik".
 3. Vytvoř metodu, co 3× vypíše zadané slovo a zabliká při tom.

Metoda s návratovým typem

Jak už víme, máme 3 základní návratové typy — int, String a boolean.

Teď si ukážeme metodu, co nám vrátí datový typ int (číslo)

int vratCislo()
{
 return 5;
}

Tato metoda nám vrátí číslo 5 - tj. vrátí nám to, co je za return

int vratSoucet(int cislo1, intcislo2)
{
  return cislo1 + cislo2;
}

Tato metoda nám vrátí součet čísel cislo1 a cislo2

boolean jeTeplo()
{
 if(teplota>20)
 {
   return true;
 }
   else
 {
   return false;
 }
}

Tato metoda nám vrátí logický stav na základě podmínky - může mít využití třeba u projektů s čidlem teploty.

Samostatný úkol

 1. Vytvoř metodu, co vrátí součin zadaných čísel.
 2. Vytvoř metodu, co bude mít dva vstupy (int) a vrátí větší číslo.
 3. Vytvoř metodu, co bude mít vstup boolean a vypíše PRAVDA či LEŽ.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje