IoT: Sériová komunikace

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Sériová komunikace

Sériovou komunikaci používáme pro textovou obousměrnou komunikaci.

Typicky ji používáme pro kontrolní výpis při hledání chyb a ověření správné funkčnosti.

Sériový monitor otevřeme v Arduino IDE - NástrojeSériový monitor

Lze použít také PuTTy, či jiný nástroj na sériovou komunikaci.

Je nutné si zvolit správný port, na kterém zařízení běží.

Inicializuju sériovou komunikaci a zvolím si rychlost

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

Rychlost si můžete zvolit, ale 9600 se používá nejčastěji.

Je dobré si nechat vypsat informaci o tom, že sériová komunikace funguje.

void setup() {

Serial.begin(9600);
delay(2000);
Serial.println("Sériová komunikace funguje");

}

Sériový výstup

Používáme 2 metody pro sériový výstup.

Serial.print(); //vypíše na aktuální řádek a další výpis bude na stejném řádku

Serial.println(); //vypíše na aktuální řádek a další výpis bude na novém řádku

Jako parametr metody (to v závorkách) může být buď text v uvozovkách, nebo proměnná.

String pozdrav = "Ahoj světe";
Serial.println(pozdrav);
Serial.println("Ahoj světe");

Sériový vstup

Na sériový vstup je metoda

Serial.readString()

void loop() {
  String prectenaHodnota = "";
  Serial.println("Zadejte slovo");
  while(prectenaHodnota.equals("")) {
    prectenaHodnota = Serial.readString();
  }
  Serial.print("Prectena hodnota je: ");
  Serial.println(prectenaHodnota);
}

Samozřejmě nesmíme zapomenout inicializovat sériovou komunikaci Serial.begin()

Další články

Sériový IO

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje