IoT: Display

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Teď si ukážeme další výstupní zařízení - display.

Kód

Aby display správně fungoval, musíme udělat tyto věci

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
 
Adresa lze zjistit přes I2C_Scanner (např... Soubor -> Příklady -> LiquidCrystal_I2C -> I2C_Scanner)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
počet znaků na řádku, počet řádků
lcd.begin();

lcd.backlight(); - aby se rožnulo podsvícení displeje (nepovinné)

A to je vše!

A teď si ukážeme pár metod pro práci s displejem

lcd.backlight(); //rožne se podsvícení
lcd.noBacklight(); //zhasne se podsvícení
lcd.print(); //napíše na display
lcd.clear(); //smaže vše z displeje
lcd.setCursor(0, 1); //nastaví kurzor na (znak, řádek) (pozor, indexuje se zde od nuly)
lcd.home();
Když chceme napsat "°C", musíme použít
lcd.write(223); (či binárně - B11011111)
lcd.print("C");

Zapojení

Tento display komunikuje přes I2C (D1 - SCL, D2 - SDA) a na napájení má 5V a GND (zem).

schéma zapojení

Můžete prozkoumat tuto stránku.

U nových displejů bývá problém, že je špatný kontrast - čitelnost textu - je nutné použít šroubovák a potočit přepínačem na spodní straně I2C převodníku.

POZOR!!! buďte opatrní, ať zařízení nepoškodíte.

Samostatný úkol

  1. Napište na display své jméno
  2. Napište na display své jméno a pod to "Hrajeme si s IoT"
  3. 5 sekund bude na displeji Vaše jméno a dalších 5 s tam bude "Hrajeme si s IoT"
  4. Prozkoumejte projekty knihovny (Soubor -> Příklady -> LiquidCrystal_I2C -> ...)
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje