IoT: Cykly

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Cykly nám slouží k tomu, že se něco opakuje dokud není něco splněno...

Obsah

For cyklus

for(int i = 0; i < 10; i++)
{
  ...kód...
}
for(int i = 0; i < 10; i++)
{
  Serial.println("Ahoj");
}
for(int i - proměnná i; i < 10 - dokud je i menší než 10; i++ - pokaždé se i zvýší o jedno)

buď tam dáme i < 10, nebo i <= 9

můžeme to dát také tak, že se nám bude proměnná zmenšovat a dokud bude větší než něco, tak cyklus poběží

for(int i = 10; i > 1; i--)
{
  ...kód...
}

V některých případech se to může hodit

Samostatný úkol

  1. Vypište do konzole (Serial.println()) čísla od 0 do 10 (s prodlevou 200 ms).
  2. Vypište do konzole čísla od 0 do 100,
  3. Vypište do konzole prvních 15 násobků čísla 7.

Samostatný úkol s LED diodou

  1. LED dioda 5× blikne (na sekundu), pak 3 sekundu bude svítit a pak 5 sekund nebude svítit
  2. LED dioda se rozsvítí na sekundu, zhasne na sekundu, rozsvítí se na dvě sekundy, zhasne na dvě sekundy, rozsvítí se na 3... zhasne na 10 sekund, rozsvítí se na sekundu.

While cyklus

while(podmínka)
{
  ...kód...
}

Tento cyklus používáme k tomu, že dokud je podmínka splněna, tak se cyklus vykonává.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje