Internet v CR

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


(Managment cestovního ruchu a komunikační technologie)

Zdroj: Kříž, Šrot: Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu

Obsah

Využití komunikačních technologií

Subjekty cestovního ruchu

Zamyslete se, jak mohou jednotlivé subjekty využít informační a komunikační technologie. Viz například shrnutí [1].

Poskytovatelé informací

Příjemci informací

Konkrétní využití informačních technologií

Informační systémy

Rezervační systémy podle úrovně

ČR

Snahy o vytvoření Regionálního informačního a monitorovacího systému či národního turistického informačního systému

Organizace v ČR

Moderní trendy

Přenos informací „živě“
Multimediální a 3D obsah
Personalizace
přizpůsobení obsahu webu
GIS
geografické informační systémy
modelování zemského povrchu (včetně případných staveb,...) a vizualizace pomocí počítače
modely měst

Použité zdroje

  1. KŘÍŽ, Pavel; ŠROT, Karel. Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu [online]. c2006 [cit. 2010-09-19]. Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu. Dostupné z WWW: <http://www.math.muni.cz/~kriz/prevod/info2.html>.
  2. ZELENKA, Josef PowerPoint prezentace (4,4 MB) Zvyšování kvality IS v cestovním ruchu. In Internet ve státní správě a samosprávě [online]. [s.l.] : [s.n.], 2006 [cit. 2010-09-19]. Dostupné z WWW: <http://www.isss.cz/archiv/2006/download/prezentace/zelenka.ppt>.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje