III. třída Ukázky otázek

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Zdravověda

 1. Popište kostru:
  • DK
  • HK
  • trupu a hlavy
 2. Popište základní svaly/svalové skupiny:
  • DK
  • HK
  • trupu a hlavy včetně částí páteře
 3. Jaké typy svalové tkáně rozlišujeme? Charakterizujte je.
 4. Vysvětlete pojmy:
  • aerobní a anaerobní práce svalu.
   • Která je výhodnější z hlediska sportovního výkonu? Proč?
   • Kdy která fáze nastává?
  • svaly s funkcí převážně posturální / fázickou
   • Jaké má rozdělení důsledky pro cvičitele?
  • lordóza, kyfóza
   • Kde se nachází?
 5. Popište složení krve.
 6. Uveďte běžné hodnoty:
  • tepu
  • krevního tlaku
  • dechové frekvence
 7. Popište součásti soustavy:
  • dýchací
  • oběhové

Historie a organizace ČOS

První pomoc

Popište první pomoc při:

 ...
Praktická zkouška

Všestranně rozvíjející cvičení

Vysvětlete pojem:

Praktická zkouška

Drobné pohybové hry

Praktická zkouška

Organizace cvičenců

Praktický test

Názvosloví

Právní zodpovědnost cvičitele

Pedagogika a psychologie

Cvičení s hudbou

Praktický test

Odbornost všestrannost

Praktický test
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje