Greenfoot: Řešení častých úloh

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Rušení aktérů

Příklad 1) Zrušení kolidujících actorů
private void act() {
  // ...
  World svet = this.getWorld();
  List<Actor> seznam = this.getIntersectingObjects(null); 
  for (Actor prvek : seznam) {
   prvek.aplikuj(this);
   svet.removeObject(prvek);
  }
Příklad 2) Zrušení aktéra, který vyjel mimo obrazovku na levém okraji
public void act() {
  // ...
  if (this.getX() < 1) {
    World svet = this.getWorld();
    if (svet != null) {
      this.getWorld().removeObject(this);
    }
  }
}


Aktér se objeví a zmizí

Pokud chceme aktéra, který se objeví na nějakou dobu a pak zmizí, stačí si v atributu počítá, kolikrát byla zavolána metoda act():

int jakDlouhoZiji = 0;
public void act() 
{
  this.jakDlouhoZiji++;
  if (this.jakDlouhoZiji >= 200) {
    World svet = this.getWorld();
    int x = Greenfoot.getRandomNumber(svet.getWidth());
    int y = Greenfoot.getRandomNumber(svet.getHeight());
    this.setLocation(x, y);
    this.jakDlouhoZiji = 0;
  }
}


Hlášení ve hře

Někdy potřebujeme hráče upozornit na nějakou událost ve hře vyskakovacím hlášením. V Greenfootu je to nejjednodušší tak, že vyrobíte aktéra, který bude mít místo obrázku text. Tohoto aktéra potom přidáte do světa.

Třída aktéra:

public class Hlaseni
{
  public Hlaseni()
  {
    GreenfootImage banner = new GreenfootImage("Text", 30, Color.YELLOW, Color.RED);
    this.setImage(banner); 
  }
}

Umístění aktéra do světa:

...
this.setPaintOrder(Hlaseni.class); // Zařídí, že se hlášení objeví nahoře nad všemi ostatními aktéry.
this.getWorld().addObject(new Hlaseni(), 300, 200);
...


Počítadlo bodů, výpis stavu hry

public class Pocitadlo extends Actor
{
  // Implementace Jedináčka:
  private static Pocitadlo prvniHrac = null;
  public static Pocitadlo getInstance() {
    if (Pocitadlo.prvniHrac == null) {
      Pocitadlo.prvniHrac = new Pocitadlo();
    }
    return Pocitadlo.prvniHrac;
  }
  
  // A zbytek kódu:
  private int stav;
  
  private Pocitadlo() { // private kvůli Jedináčkovi
    this.reset();
  }
  public int getStav() {
    return this.stav;
  }
  public void setStav(int stav) {
    this.stav = stav;
    String text = "Skóre: "+this.stav;
    GreenfootImage obrazek = new GreenfootImage(text, 20, Color.YELLOW, Color.GRAY);
    this.setImage(obrazek);
  }
  public void zmenStav(int zmena) {
    this.setStav(this.stav+zmena);
  }
  public void reset() {
    this.setStav(0);
  }
}
Přidání počitadla na plochu
public MyWorld() {
  ...
  this.addObject(Pocitadlo.getInstance(), 50, 30);
  Pocitadlo.getInstance().reset(); // Vynulování počítadla
  // Pokud se na stejném místě jako počítadlo objeví jiný objekt, bude vždy pod počitadlem:
  this.setPaintOrder(Pocitadlo.class); 
}
Zjištění aktuálního skóre
...
int skore = Pocitadlo.getInstance().getStav();
Změnu skóre provedeme
...
Pocitadlo.getInstance().setStav(10); // Nastaví nový stav na 10 bodů - bez ohledu na předchozí stav.
...

nebo

...
Pocitadlo.getInstance().zmenStav(-2); // Sníží stav počítadla o 2 body oproti předchozímu stavu.
...

Zdi

Související stránky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje