ESP: Princip programování

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Tato stránka předpokládá, že budeme používat devboard NodeMCU v kombinaci s vývojovým prostředím Arduino IDE.

Obsah

Psaní kódu

Postup

  1. Vytvoříme projekt a zapíšeme kód.
  2. Kód můžeme přeložit tlačítkem s odtržítkem úplně vlevo na liště nástrojů.
    • Prostředí Arduino IDE připraví binární tvar pro nahrátí.
  3. Kód nahrajeme do paměti ESP8266 tlačítkem s šipkou.
    • Pokud je třeba, provede se automaticky překlad.
    • Vzniká vždy kompletní firmware a nahrává se do zařízení, překlad tedy trvá poměrně dlouho.
  4. Jakmile je počítač ESP8266 naprogramován, začne automaticky provádět napsaný kód.

Příklady kódu

Soubor → Příklady

Související stránky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje