ESP: GPIO

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Porty GPIO


Nastavení módu

pinMode(číslo_pinu, mód)


Digitální výstup

digitalWrite(číslo_pinu, hodnota)


Digitální vstup

int vysledek = digitalRead(číslo_pinu);


Analogový vstup

int vysledek = analogRead(číslo_pinu);


Pulzně-šířková modulace — „analogový výstup“

analogWrite(číslo_pinu, hodnota)


Čísla pinů (pinout)

Knihovny Arduino IDE mají předdefinované konstanty D1..D12, které můžeme s výhodou použít, abychom nemuseli čísla převádět.
Číslo pinu v kódu ESP GPIO Označení na devboardu
NodeMCU 1.0
Funkce
3 GPIO 16 D0 Na některých zařízeních ovládá vestavěnou diodu.
Neměl by být používán pro vstup a připojování zařízení. Používá se při nahrávání firmware. ?Nelze zde použít PWM?
5 GPIO 5 D1  
2 GPIO 2 D4 Na některých zařízeních ovládá vestavěnou diodu.

Příklady

Analogové zhasínání diody
int pin = 5;

void stmivej() {
    for (int i = 1023; i > 0; i -= 255) {
    analogWrite(pin, i);
    delay(500);
   }
}

void setup() {
  pinmode(5, OUTPUT);
}

void loop() {
  stmivej();
}


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje