Datum a čas v Javě

Z MiS
Přejít na: navigace, hledáníObsah

Třída java.util.Date

Metody

Porovnání dvou dat (které datum je starší?)Třída java.text.DateFormat

Vytvoření instance

Převody na text ↔ datum

Příklady použití

DateFormat df;
String datumTextove = ...;
df = DateFormat.getDateInstance();
Date datum = df.parse(datumTextove);
...
System.out.println(df.format(datum));
DateFormat df = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.SHORT);
...
DateFormat df = DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.SHORT, DateFormat.LONG);
...Třída java.text.SimpleDateFormat

Vytvoření instance

Příklady použití

String datumTextove = ...;
SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("d. M. yyyy");
Date datum = df.parse(datumTextove);
...
System.out.println(df.format(datum));Třída java.util.Calendar

Slouží k
Abstraktní třída

Metody

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje