Cvičení HTML

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Úkol

Vytvořte stránku podle vzoru.

  1. Text stránky máte k dispozici ke zkopírování dále.
  2. Doplňte formátování pomocí elementů HTML.
  3. Zkontrolujte si sami správné použití elementů a entit (podle poznámek dále).

Vzor

Takto má stránka vypadat ve výsledku:
Html uk1.png


Text, ze kterého vycházíte

Cestovní ruch

Citujeme z [1]:

Cestovní ruch

Cestovní ruch nebo také turismus je souhrn přechodných pobytů osob (turistů) v cílových oblastech (destinacích) a souhrn služeb, které jejich cestování a pobyty organizují a podporují.
Tvoří významnou část hospodářství, zejména v některých zemích.
Podle Světové organizace cestovního ruchu OSN (UN World Tourism Organization, UNWTO) jen mezinárodní cestovní ruch:
tvoří asi 25 až 30 % všech světových služeb
a zaměstnává přes 100 milionů osob.
Přes hranice cestovalo v roce 2008 922 milionů osob
a vznikl tak obrat v objemu 642 miliard EUR.

Turista

Klient služeb cestovního ruchu se nazývá turista. Světová organizace cestovního ruchu OSN (UNWTO) definuje turistu jako osobu, která pobývá nejméně 24 hodin a nejvýše jeden rok mimo svůj obvyklý domov, nemá z této destinace příjem a neruší své právní vztahy s domovem, kam se nakonec vrací.[1] Podle této definice mezi turisty nepatří migranti, kteří se domů nevracejí, ale ani cizí dělníci nebo brigádníci, kteří mají v cílové zemi příjem. Naproti tomu například obchodní zástupci, účastníci kongresů a školení, vysílaní delegáti a experti se za turisty pokládají (odtud např. označení „kongresový turismus“). Definice UNWTO nerozlišuje, za jakým účelem klienti cestují, nejčastnější důvody bývají poznávací, rekreační, sportovní, ale také profesionální a obchodní.

Zdroj

Cestovní ruch. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 8. 5. 2008, last modified on 7. 8. 2010 [cit. 2010-10-19]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Cestovn%C3%AD_ruch>.


Zkontrolujte si!

Odsazování
   <p>
       ahoj
   </p>
Uzavírání elementů
Seznamy
Zvýraznění některých slov
Použití HTML entit
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje