CPU

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Co je CPU?


Parametry procesoru

Technické parametry
Další parametry


Architektury procesoru

Intel
ARM


Procesor z pohledu SW

Základní pojmy

Registry
Instrukční sada
Strojový kód
Assembler

Typy instrukcí

Assembler — ukázka

Příklad — Výpočet n-tého prvku Fibonacciho posloupnosti.

; Vypocita n-ty prvek Fibonacciho posloupnosti 
; --------------------------------------------
; Vysledek zustane v registru B a bude na prvnim miste 
; v pameti vystupu. 
; Bylo by lepsi cislo prevest na ASCII tvar, ale to by chtelo dalsi 
; proceduru... ;) 

JMP start ; Skok na zacatek kodu. Nasleduje misto pro 
      ; promenne, to chceme preskocit.  

; Promenne: 
poradiPrvku: DB 7 ; Kolikaty prvek Fibonacciho posloupnosti chceme?
vysledek:  DB 0 ; Sem zapisi vysledek 

start:       ; Navesti, na ktere skaceme instrukci JMP

MOV C, [poradiPrvku] ; Ukazatel na promennou konecRady 
MOV A, [vysledek] ; Ulozim do registru A hodnotu promenne 
          ; (najdu hodnotu na adrese odkazu)
          ; Bude to predchozi prvek 
MOV B, [vysledek] ; Totez ulozim do B - bude to aktualni prvek
INC B       ; Zvysim B o 1 

CMP C, 1      ; Pokud je C vetsi nebo rovno jedne...
JAE .zacatekCyklu ; ... skoc na zacatek vypoctu...
JMP .vypis     ; ... jinak muzes zrovna vypsat vysledek 0

.zacatekCyklu: 
ADD A, B      ; Prictu k (A) aktualnimu prvku (B) predchozi, ziskam
          ; tim nasledujici prvek (vysledek bude v A)
MOV D, A      ; Prohodim nasledujici prvek na pozici aktualniho...
MOV A, B      ; a aktualni na pozici predchoziho.
MOV B, D      ; Jako pomocny registr pouziji D.

DEC C       ; Snizim citac C o 1
CMP C, 2      ; Porovnam B s dvojkou
JA .zacatekCyklu  ; Pokud je B > 2, pokracuji v cyklu 

.vypis:
MOV D, vysledek  ; Do registru D dam adresu promenne 
          ; "vysledek" 
MOV [D], B     ; Vysledek do promenne "vysledek" 

MOV D, 232     ; Uloz ukazatel na pamet pro vystup 
          ; (graficka karta) 
MOV [D], B     ; Vypisu vysledek na vystup

HLT        ; Konec programu


Související stránky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje