Bodovací stupnice

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


  Bodový zisk     Známka     Z toho mínus  
≥ 85 % 1 < 90 % ~  1-
≥ 70 % 2 ≤ 75 % ~  2-
≥ 50 % 3 ≤ 55 % ~  3-
≥ 40 % 4 < 45 % ~  4-
< 40 % 5

Pro účely uzavírání známek na konci čtvrtletí/pololetí/školního roku si vyučující vyhrazuje možnost upravit výsledné hodnocení v rozmezí +/- 1 % od hranice s přihlédnutím k výsledkům žáka během pololetí a ke struktuře známek (počet opravných testů, výsledky z ústního zkoušení, splněné a nesplněné domácí úkoly, účast v soutěžích, výsledek souhrnného testu,...).

Pokud tedy máte známku například v rozsahu 69-71 % a jedná se o výsledek na konci čtvrtletí/pololetí/školního roku, máte výsledek 2-3.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje