Android: Další součásti GUI

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Menu


Vyskakovací okna


Přepínání obrazovek

=== Pojem aktivita

Životní cyklus aktivity

Metody
setContentView()
onCreate()
onStart()
onResume()
onPause()
onStop()
onRestart()
onDestroy()
Spuštění aktivity
Intent i = new Intent(this, novaAktivita.class);
startActivity(i);
Přidání aktivity do manifestu
<activity android:name="novaAktivita" />


Související stránky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje