Šikovné vzorce pro Calc

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Formuláře s osobními údaji

Věk podle data narození (datum v A1)

LibreOffice Calc 4:

=YEAR(TODAY())-YEAR(A1)-IF(TODAY()>=DATE(YEAR(TODAY());MONTH(A1);DAY(A1));0;1)

Microsoft Excel 2010:

=ROK(DNES())-ROK(A1)-KDYŽ(DNES()<DATUM(ROK(DNES());MĚSÍC(A1);DEN(A1));1;0)

Využívá toho, že den letošních narozenin dané osoby je:

=DATE(YEAR(TODAY());MONTH(A1);DAY(A1))

... a tedy počítá, jestli už osoba měla letos narozeniny. ;)


Práce s velkým objemem dat

Označení jmen, která jsou v seznamu

Doplní do tabulky 1 pokud jméno a příjmení na aktuálním řádku v zadaném seznamu, jinak doplní 0:

Microsoft Excel 2010:

=KDYŽ(JE.NEDEF(SVYHLEDAT(A1&" "&B1;Seznam!$A$1:$A$200;1;NEPRAVDA));0;1)

Je datum z tohoto školního roku?

Microsoft Excel 2010:

=A(JE.ČISLO(A5);A5<DATUM(ROK(DNES())-KDYŽ(MĚSÍC(DNES())<9;1;0);9;1))

Generování ukázkových dat

SPZ

LibreOffice Calc 4:

=RANDBETWEEN(1;3)&"Z"&RANDBETWEEN(1;9)
 &" "&TEXT(RANDBETWEEN(1;99);"##")&" "&TEXT(RANDBETWEEN(1;99);"##")

Microsoft Excel 2010:

=USEKNOUT(NÁHČÍSLO()*3+1)&"Z"&USEKNOUT(NÁHČÍSLO()*9+1)
 &" "&HODNOTA.NA.TEXT(USEKNOUT(NÁHČÍSLO()*9999+1);"dd dd")
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje