Červnový kurz 2012

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Program

Pondělí 25. 6. učebna 111, zahájení 8:00

Úterý 26. 6. učebna 111, zahájení 8:00

Středa 27. 6. Meandry Moravy na kanoi

Čtvrtek 28. 6. nízké lanové aktivity

Co s sebou?

Raději si projděte stránku: Co s sebou na vodu

Nezapomeňte!
Doplňování zásob

Je vhodné vzít si menší zavazadlo, do kterého si můžete vzít věci denní potřeby (svačinu, pití, pláštěnku).

Cena

Celkem: 340 Kč

V ceně

Pravidla

Jedná se o školní akci, takže samozřejmě platí všechna pravidla z toho plynoucí (nevzdalovat se bez vědomí učitele, dbát pokynů dozoru,...).

Kromě toho speciálně na vodě:

  1. Po celou dobu vodáckého programu jste povinni mít oblečenu a zapnutu plovací vestu!!!
    Voda je krásná, ale umí zabíjet!
  2. Po celou dobu akce je přísně zakázáno používat alkohol a jiné omamné a psychotropní látky!
    Voda je krásná, ale umí zabíjet!
  3. Po celou dobu vodáckého programu dbáte pokynů instruktora.
  4. Do vody smíte pouze s výslovným souhlasem pedagogického dozoru a na místech k tomu určených!

A ještě dvě prosby organizátorů

  1. Chceme, abychom si to všichni užili. Budeme se snažit vás zbytečně neomezovat zákazy a příkazy. Snažte se ale na oplátku dodržet ty zákazy a příkazy, které přece jen stanovit musíme. Na vodu patří hlavně pohoda...

Více informací

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje