Úvodní analýza maturitní práce

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Co je úvodní analýza

Úvodní analýza by měla poskytnout souhrnný pohled na projekt.

Mělo by z ní být jasné:

 • co přesně bude vytvořeno,
 • jaké technologie se použijí,
 • jaké podobné projekty/alternativní řešení existují,
 • že autor se seznámil prakticky s technickými aspekty řešení.

Osnova úvodní analýzy

 1. Cíl práce
 2. Požadavky na produkt
 3. Plánované řešení
 4. Harmonogram
 5. Jaké je očekávané využití produktu v praxi?
 6. Porovnání s existujícími produkty
 7. Co se v průběhu práce mám naučit?
 8. Osnova budoucí práce


Formální požadavky na zpracování


Co bude výsledkem práce?

Typicky je výsledkem maturitní práce některá z následujících možností:

Fungující program, nasazený/nasaditelný do praxe
Prozkoumání a porovnání metod řešení problémů
Vyzkoušení postupu, technologie, nástroje,...

Existují však i další varianty projektů podle potřeby.

Popište, co bude cílem vašeho projektu!


Požadavky na výsledný produkt

Omezení budoucího použití

Klademe nějaká omezení na produkt? Co musí splňovat? Proč? (Buďte konkrétní!!!)

Omezení pro volbu prostředků pro realizaci
Základ a rozšíření

Pokud to lze, popište:


Plánované řešení


Očekávaný harmongram


K čemu to bude?


Porovnání s existujícími produkty


Co se v průběhu práce mám naučit?

Očekávaná osnova budoucí práce

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje