Úkoly fyzické vrstvy ISO/OSI

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Kódování a signalizace

Například
  • Máme UTP kabel, kde je dvojice vodičů a signálem je elektrické napětí mezi dvěma vodiči.
  • Odesilatel může měnit hodnotu napětí, příjemce může změny napěti měřit.
  • Kódování a signalizace dávají návod, jak „nuly a jedničky“ „zapsat“ do hodnot elektrického napětí a jak příjemce ze změřených změn pozná, co odesilatel odeslal.

Příklady kódování a signalizace

Příkladem mohou být:

Pojmy kódovánísignalizace

Kódování jako jeden postup
Kódování × signalizace
Jak vidíte, slovo kódování (encoding) se zde vyskytuje ve dvou významech. Správný význam musíte odhadnout podle kontextu, nebo se zeptat.

(Bitová) synchronizace


Definice parametrů rozhraní

Pro funkční propojení zařízení je třeba definovat konektory a vlastnosti médií tak, aby všichni výrobci mohli vyrábět konektory a média, která budou navzájem kompatibilní.

Příklady parametrů
Média dnešních počítačových sítí
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje