Algoritmus

Z MiS
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Doplnění podrobnějšího popisu.)
(Zápis algoritmu: Oprava formátování)
 
Řádka 55: Řádka 55:
 
* Vynecháváme prvky, které člověk pro pochopení nepotřebuje (složené závorky tam, kde je dostačující odsazení apod.).
 
* Vynecháváme prvky, které člověk pro pochopení nepotřebuje (složené závorky tam, kde je dostačující odsazení apod.).
  
; V některém **programovacím jazyce**
+
; V některém programovacím jazyce
 
* Například v Javě.
 
* Například v Javě.
 
* Oproti pseudokódu už je zde větší množství řádků, které nesouvisí s vysvětlením principu, ale jsou nutné pro spuštění.
 
* Oproti pseudokódu už je zde větší množství řádků, které nesouvisí s vysvětlením principu, ale jsou nutné pro spuštění.

Aktuální verze z 22. 9. 2021, 12:40


Obsah

Úloha

Problém

Popis problému zahrnuje

Algoritmus

Schematický postup řešení určitého problému, který je konečný, určitý, korektní a obecný.

Vlastnosti algoritmu
 1. Konečnost
  • algoritmus skončí pro libovolná (korektní) data v konečném množství kroků.
 2. Určitost (determinovanost)
  • všechny kroky algoritmu jsou přesně definovány.
 3. Korektnost
  • algoritmus skončí pro libovolná (korektní) data správným výsledkem.
 4. Obecnost
  • algoritmus řeší všechny úlohy daného typu.
Někdy se jako vlastnosti uvádí také

Stav algoritmu

 • Nechť:
  • X={x1, x2, ...,xn} je množina konfiguračních proměnných
  • Z={z1, z2, ...,zn} je množina vnitřních proměnných algoritmu A řešícího problém I.
 • Pak každé ohodnocení s proměnných X a Z je stav algoritmu.

Zápis algoritmu

Algoritmus můžeme zapsat následujícími způsoby:

V přirozeném jazyce
Pseudokódem
V některém programovacím jazyce
Pomocí vývojových diagramů

Algoritmizace × programování

Pojem programování v užším smyslu je synonymem kódování, tedy přepisu algoritmu do zdrojového kódu.

Pojem programování v širším slova smyslu je synonymem pro tvorbu software a zahrnuje: analýzu zadání, algoritmizaci a kódování.

Viz Tvorba software.

Viz také

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje