Vzdálený přístup k databázi

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Na této stránce používáme distribuci Debian ve verzi 7 (Wheezy) a 8 (Jessie). Na ostatních distribucích budou nejspíš k dispozici podobné nebo stejné nástroje a tipy.

Obsah

Zadání

Předpokládáme nainstalovaný webový server s databází podle návodu: Instalace webového serveru.

Povolení přístupu k databázi

Upravte soubor /etc/mysql/my.cnf
[mysqld]
...
bind-address 192.168.0.4 # IP adresa serveru
...
Restartujte démona mysqld
/etc/init.d/mysql restart


Vytvoření uživatele a nastavení práv

Přihlaste se k MySQL
mysql -u root -p *
Vytvoření databáze
CREATE DATABASE programovani;
Vytvoření uživatele
CREATE USER 'user'@'%' IDENTIFIED BY 'heslo';
CONNECT mysql;
SELECT user, host FROM user;
Nastavení práv
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT ON dbname.* TO user@'%' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';
Ukončení práce s MySQL
exit


Související stránky

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje