Správa síťového rozhraní počítače

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Zjištění parametrů

Windows
ipconfig
GNU/Linux
ip a
route


Směrovací tabulka

Windows
netstat -r
route [PRINT | ADD | DELETE| CHANGE]
GNU/Linux
route


Ověření funkčnosti cesty

ping

tracert resp. traceroute


Obnovení adresy z DHCP serveru

Windows
ipconfig /release
ipconfig /renew
GNU/Linux
Následující příkazy smí provádět jen správce (root), musíte je tedy psát jako root nebo přes sudo!

Ke spuštění DHCP požadavku slouží program dhclient, kterému musíme zadat rozhraní, na kterém má žádat o adresu:

dhclient eth0

Pro kompletní restart rozhraní:

/etc/init.d/networking restart

Vypnutí a zapnutí rozhraní:

ifconfig eth0 down (resp. ifdown eth0)
ifconfig eth0 up (resp. ifup eth0)


Výpis aktivních spojení

netstat


Nastavení adresy ručně

GNU/Linux

Přidání adresy pro rozhraní:

ip addr add adresa/maska dev rozhraní

Příklad:

ip addr add 10.0.1.123/24 dev eth0

Odebrání adresy pro rozhraní:

ip addr del 10.0.1.123/24 dev eth0


Nastavení adresy trvale

GNU/Linux
auto eth0
iface eth0 inet static
   address 192.168.0.10
   netmask 255.255.255.0
   gateway 192.168.0.1
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
Windows Vista|7|8 GUI
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje