Samba - konfigurace

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Význam jednotlivých nastavení /etc/samba/smb.conf

Nastavení v sekci Global

netbios name = NETBIOS_NAME
workgroup = WORKGROUP_NAME
security = user
username map = /etc/samba/smbusers
encrypt passwords = yes
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
interfaces = 192.168.1.1/8
guest account = karel
map to guest = bad user


Konfigurace konkrétního svazku

Název sdíleného svazku.
[SHARE_NAME]
comment = COMMENT
Cesta ke složce kterou chceme sdílet
path = /PATH/TO/SHARE
Oprávnění uživatelů
writeable = yes
guest ok = yes
valid users = karel
write list = karel, @skupina
read list = marie, @skupina
Práce se soubory
create mode = 0660
directory mode = 0770
locking = yes

Poznámky

Jméno počítače
Pokud se liší uživatelské jméno GNU/Linuxu a Windows

Uživatelské účty pro Sambu

Mapování uživatelů
LOCALUSERNAME = SMBUSERNAME, SMBUSERNAME, ...
xkarel = webmaster
Nastavení hesla uživatelům
smbpasswd -L -a xkarel

Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje