Předchozí aktuality

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Předchozí aktuality:


9. 6. 2014:

Účastníci loňského červnového kurzu Cryptoparty už některé nástroje znají.. ;)
Iniciativa Reset the Net!


Zajímavý tip pro programátory:
Korespondenční seminář z programování na MFF UK ;)


Ukraineflag.png
Free Ukraine!

vd-i-love-fs-trans-150x90.pngA ještě jeden úplně non-IT text... ;-)

Choď klidně uprostřed shonu a spěchu a buď si vědom míru, který je v tichu. Pokud je to možné aniž se zradíš, vycházej dobře se všemi lidmi.


Říkej svou pravdu tiše a jasně a naslouchej ostatním i mdlým a pošetilým, také oni mají svůj příběh. Vyhýbej se hlučným a svářlivým osobám, otravují ducha. Jestliže se budeš srovnávat s jinými, můžeš se stát domýšlivým a zahořklým, neboť vždy se najdou lidé větší a menší než ty.


Raduj se stejně z toho, čeho jsi dosáhl, jako ze svých plánů. Udržuj zájem o svoji vlastní životní dráhu, jakkoli skromnou, je to opravdová hodnota v proměnlivém osudu.


Buď opatrný ve svých záležitostech, neboť svět je plný darebnosti. Ale nenech se tím zaslepit k jeho dobrým stránkám — mnoho lidí zápasí o velké ideály a všude je život plný hrdinství. Buď sám sebou! Zvlášť nepředstírej city a náklonnost ani se nestav cynicky k lásce, neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování je věčně svěží jako tráva.


Přijmi laskavě běh let a s půvabem se vzdávej mládí. Pěstuj sílu ducha, jež by tě ochránila v náhlém neštěstí. Ale netrap se představami. Mnohé obavy se rodí z únavy a osamělosti. Až na rozumnou disciplínu buď k sobě laskavý.


Jsi dítětem vesmíru stejně jako stromy a hvězdy, máš právo být zde. Ať ti to je jasné nebo ne, vesmír se určitě rozvíjí tak, jak má.


Buď proto v míru se svým Bohem, jakkoli si ho představuješ a ať jsou jakékoliv tvé úkoly a usilování — udržuj mír ve své duši v hlučném zmatku života. Se vší jeho nepravostí, dřinou a rozbitými sny je to přesto krásný svět.


Buď proto bdělý a pozorný a pokoušej se být šťastným![Text podle několika zdrojů pochází z listiny nalezené v chrámu sv. Pavla v Římě v roce 1692.]


ibobrik_cz.png Je vyhlášen V. ročník soutěže Informatický bobr. Zkuste si cvičné testy a uspějte!


Vyzkoušejte si své znalosti z oboru IT:

Soutěž IT Fitness ;)

Respektuji práva vlastníků a autorů. Nechci krást! Nelíbí se mi útoky na servery vládních a jiných institucí.

Zároveň ale:

  • Nechci, aby na hranicích mohli číst data v mém počítači pod záminkou podezdření z internetového pirátství!
  • Nechci, aby politické a obchodní názory byly promítány do fungování internetových protokolů.
  • Nechci, aby můj poskytovatel připojení sledoval či uchovával text mých osobních dopisů.
  • Nechci, aby byly uváděny v platnost zákony, jejichž text není předem známý a které neprošly veřejnou diskusí.
  • Svobodu slova a soukromí považuji za jedny z nejvyšších hodnot.

Nesouhlasím tedy se smlouvou ACTA a prosím, aby zákonodárci podpis podobných ujednání důkladně zvažovali!


Šance, jak získat (nejen) jedničku pro žáky oboru IT! ;)
GCI2011.jpg


Važme si svobody!
InternetBezCenzury.cz.jpg

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje