Zabezpečení proti chybám

Z MiS
Verze z 29. 11. 2021, 22:13; Spravce (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Cíle a omezení kontroly chyb

Cíl

Cílem je upravit odesílaná data tak, abych příjemce poznal, zda při přenosu došlo k poškození dat (chybě).

Můžeme najít všechny chyby?

Žádný kontrolní mechanizmus nemůže odhalit všechny chyby!

Můžeme si představit, že náhodné poškození dat vnějšími vlivy způsobí stejnou změnu zprávy, jako by zprávu zničil útočník a příjemci záměrně odeslal jinou zprávu se stejným způsobem zabezpečení. U dobrých způsobů zabezpečení je sice velmi málo pravděpodobné, že by taková situace nastala, ale vyloučená není. Takovou chybu žádný mechanizmus kontroly neodhalí.

Běžně používané kódy pro zajištění proti chybám

Parita

Parita je nejjedndušší CRC kód (CRC1). Její výhodou je, že se snadno počítá a můžeme si na ní tedy ukázat principy hledání chyb.

Pro praktické použití v sítích je parita příliš slabým způsobem zabezpečení. Používá se ale například u některých typů operačních pamětí (jiné typy operačních pamětí nepoužívají kontrolní mechanizmy vůbec.

Postup zabezpečení dat paritou

Postup kontroly dat na straně příjemce

Kdy parita selhává?

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje