Powershell: Cmdlets

Z MiS
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Správa počítače: Doplněno o Win32_Product)
(Přidáno zjištění verze Windows.)
Řádka 44: Řádka 44:
 
   Get-WmiObject -Class Win32_Product
 
   Get-WmiObject -Class Win32_Product
 
* Informace o nainstalovaných aplikacích.
 
* Informace o nainstalovaných aplikacích.
 +
  Get-WmiObject -Class Win32_OperatingSystem
 +
* Informace o operačním systému.
 +
<div class="Priklad">
 +
Get-WmiObject -Class Win32_OperatingSystem | Select Caption, Version
 +
* Vypíše edici a verzi systému.
 +
</div>
  
 
=== Active Directory ===
 
=== Active Directory ===

Verze z 8. 1. 2020, 14:42


Obsah

Práce se soubory

Set-Location
Get-ChildItem
New-Item -ItemType Directory/File
Copy/Remove-Item

Další commandlety pro práci se soubory a adresáři: Docs.Microsoft.com → Working with Files and Folders


Zpracování objektů

Compare-Object


Správa počítače

Uživatelské účty

$Pass = Read-Host "Zadej heslo účtu username" -AsSecureString
New-LocalUser -Name username -Password $Pass
$Pass = Read-Host "Zadej nové heslo účtu username" -AsSecureString
Set-LocalUser username -Password $Pass
Set-LocalUser username -FullName "Nové jméno"

Správa počítače

Součásti Windows
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V –All
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-All


Get_WmiObject — informace o počítači
 Get-WmiObject -Class Win32_Bios
 Get-WmiObject -Class Win32_Product
 Get-WmiObject -Class Win32_OperatingSystem
Get-WmiObject -Class Win32_OperatingSystem | Select Caption, Version
  • Vypíše edici a verzi systému.

Active Directory

Get-ADComputer


Práce s textem

ConvertTo-Csv | -Xml | -Html
Get-Service | ConvertTo-Html -Property name, status
Import- | Export-Csv
Import- | Export-CliXml
Out-File -Path path...

Práce s XML

$x = [xml](cat file.xml)


Společné přepínače

-WhatIf
-Confirm
-Verbose

Aliasy

Get-Alias
Get-Alias -Name Zástupný_příkaz
Get-Alias -Name dir
Get-Alias -Definition Zastoupený-příkaz
GetAlias -Definition Get-ChildItem

Výstup:

  • dir → Get-ChildItem
  • ls → Get-ChildItem

Související stránky


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje