Powershell: Cmdlets

Z MiS
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m (Aliasy: Doplnění vysvětlení)
m (Společné přepínače: Úprava vzhledu, drobné doplnění)
Řádka 64: Řádka 64:
  
 
== Společné přepínače ==
 
== Společné přepínače ==
*-WhatIf
+
-WhatIf
**Vypíše, co by se dělalo, ale neudělá to
+
* Vypíše, co by se dělalo, ale neudělá to
**U destruktivních cmdletů by se mělo použít nejdřív
+
* U destruktivních cmdletů by se mělo použít nejdřív
*-Confirm
+
-Confirm
**Zeptá se na každou jednotlivou akci.
+
*Zeptá se na každou jednotlivou akci (například když mažeme více souborů naráz).
**Potvrzuje se po jednom.
+
*Potvrzuje se po jednom.
*-Verbose
+
-Verbose
**Co nejvíc vysvětlujících komentářů
+
*Co nejvíc vysvětlujících komentářů
 
+
  
 
== Aliasy ==
 
== Aliasy ==

Verze z 7. 1. 2020, 10:47


Obsah

Práce se soubory

Set-Location
Get-ChildItem
New-Item -ItemType Directory/File
Copy/Remove-Item

Další commandlety pro práci se soubory a adresáři: Docs.Microsoft.com → Working with Files and Folders


Zpracování objektů

Compare-Object


Správa počítače

Uživatelské účty

$Pass = Read-Host "Zadej heslo účtu username" -AsSecureString
New-LocalUser -Name username -Password $Pass
$Pass = Read-Host "Zadej nové heslo účtu username" -AsSecureString
Set-LocalUser username -Password $Pass
Set-LocalUser username -FullName "Nové jméno"

Správa počítače

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V –All
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-All
Get_WmiObjects

Active Directory

Get-ADComputer


Práce s textem

ConvertTo-Csv | -Xml | -Html
Get-Service | ConvertTo-Html -Property name, status
Import- | Export-Csv
Import- | Export-CliXml
Out-File -Path path...

Práce s XML

$x = [xml](cat file.xml)


Společné přepínače

-WhatIf
-Confirm
-Verbose

Aliasy

Get-Alias
Get-Alias -Name Zástupný_příkaz
Get-Alias -Name dir
Get-Alias -Definition Zastoupený-příkaz
GetAlias -Definition Get-ChildItem

Výstup:

  • dir → Get-ChildItem
  • ls → Get-ChildItem

Související stránky


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje