Powershell: Cmdlets

Z MiS
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Přidán odkaz na příkazy pro práci se soubory.)
m (Aliasy: Doplnění vysvětlení)
Řádka 76: Řádka 76:
 
== Aliasy ==
 
== Aliasy ==
 
  Get-Alias
 
  Get-Alias
**Aliasy: gal
+
* Aliasy: gal
* Get-Alias -Name ''Zástupný_příkaz''
+
Get-Alias -name dir
+
* Get-Alias -Definition ''Zastoupený-příkaz''
+
GetAlias -Definition Get-ChildItem
+
  
; Příklad:
+
Get-Alias -Name ''Zástupný_příkaz''
 +
* Jaký příkaz zastupuje alias <code>dir</code>?
 +
<div class="Priklad">Get-Alias -Name dir</div>
 +
 
 +
Get-Alias -Definition ''Zastoupený-příkaz''
 +
* Jaké aliasy můžeme použít místo zadaného commandletu?
 +
<div class="Priklad">
 +
GetAlias -Definition Get-ChildItem
 +
Výstup:
 
* dir &rarr; Get-ChildItem
 
* dir &rarr; Get-ChildItem
 
* ls &rarr; Get-ChildItem
 
* ls &rarr; Get-ChildItem
 
+
</div>
  
 
== Související stránky ==
 
== Související stránky ==

Verze z 7. 1. 2020, 08:46


Obsah

Práce se soubory

Set-Location
Get-ChildItem
New-Item -ItemType Directory/File
Copy/Remove-Item

Další commandlety pro práci se soubory a adresáři: Docs.Microsoft.com → Working with Files and Folders


Zpracování objektů

Compare-Object


Správa počítače

Uživatelské účty

$Pass = Read-Host "Zadej heslo účtu username" -AsSecureString
New-LocalUser -Name username -Password $Pass
$Pass = Read-Host "Zadej nové heslo účtu username" -AsSecureString
Set-LocalUser username -Password $Pass
Set-LocalUser username -FullName "Nové jméno"

Správa počítače

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V –All
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-All
Get_WmiObjects

Active Directory

Get-ADComputer


Práce s textem

ConvertTo-Csv | -Xml | -Html
Get-Service | ConvertTo-Html -Property name, status
Import- | Export-Csv
Import- | Export-CliXml
Out-File -Path path...

Práce s XML

$x = [xml](cat file.xml)


Společné přepínače


Aliasy

Get-Alias
Get-Alias -Name Zástupný_příkaz
Get-Alias -Name dir
Get-Alias -Definition Zastoupený-příkaz
GetAlias -Definition Get-ChildItem

Výstup:

  • dir → Get-ChildItem
  • ls → Get-ChildItem

Související stránky


Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje