Podmíněný výraz

Z MiS
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Přidán zápis logických hodnot.)
(Zápis logických funkcí: Doplněn příklad na negaci.)
Řádka 65: Řádka 65:
 
|}
 
|}
  
; Příklady
+
; Příklady Java:
* PHP: <code>($a <= 5) AND ($b != 4)</code>
+
* Číslo <code>a</code> je menší nebo rovno <code>5</code> a zároveň je číslo <code>b</code> různé od <code>4</code>:
* Java i PHP: <code>(a <= 5) && (b != 4)</code>
+
(a <= 5) && (b != 4)
  
 +
* Číslo <code>a</code> je větší než <code>0</code> nebo metoda <code>spusteno()</code> vrací ''nepravda'':
 +
(a > 0) || ! spusteno()
  
 +
; Příklady PHP
 +
($a <= 5) AND ($b != 4)
  
 
== Cvičení ==
 
== Cvičení ==

Verze z 14. 6. 2016, 10:29Obsah

Podmíněné výrazy v jazycích Java a PHP

Následující text je velmi neformální a je určen žákům střední školy, kteří začínají s programováním. Omluvte proto častá zjednodušení.

Podmíněný výraz v Javě či PHP je výraz, jehož hodnotou je logická hodnota (pravda nebo nepravda). Výsledkem je tedy datový typ boolean.

Podmíněný výraz se jako ostatní výrazy v Javě skládá z proměnných, konstant a operátorů.

Podmíněný výraz se používá k zápisu podmínek v řídících strukturách (cyklech a větvení — podmíněných příkazech).


Zápis podmíněných výrazů (Java a PHP)

Operátory porovnání číselných hodnot

Logické hodnoty

Hodnota PHP i Java
Pravda true
Nepravda false

Porovnání textových řetězců

PHP
var $t1 = "ahoj";
var $t2 = "ahoj";
if (strcmp($t1, $t2) == 0) {
  echo "Texty jsou stejné!";
}
Java
String text;
if (text.equals("abc")) {...}

Zápis logických funkcí

 Logická funkce   PHP   Java 
AND AND nebo && &&
OR OR nebo || ||
NOT NOT nebo ! !
XOR XOR nebo ^ ^
Příklady Java
(a <= 5) && (b != 4)
(a > 0) || ! spusteno()
Příklady PHP
($a <= 5) AND ($b != 4)

Cvičení

1. Porovnání hodnot

2. Porovnání hodnot

3. Číslo z intervalu


Zdroje:

 1. The Java Tutorials [online]. 1995, 2011 [cit. 2011-06-07]. Control Flow Statements.
  Dostupné z WWW: <http://download.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/flow.html>.
 2. ARCANIS. Výuka PHP a MySQL [online]. Třeboň : 2008 [cit. 2011-06-07]. Řídící struktury.
  Dostupné z WWW: <http://arcanis.argon.cz/docs/seminarka1/index.php?incl=lekce_5>.
 3. ARCANIS. Výuka PHP a MySQL [online]. Třeboň : 2008 [cit. 2011-06-07]. Cykly.
  Dostupné z WWW: <http://arcanis.argon.cz/docs/seminarka1/index.php?incl=lekce_6>.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje