Nástroje pro virtualizaci

Z MiS
Verze z 27. 11. 2019, 14:49; Spravce (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledáníObsah

Rozdělení nástrojů pro virtualizaci

Nástroje pro virtualizaci serveru

Příklady nástrojů:

Nástroje pro virtualizaci desktopových počítačů

Příklady nástrojů:

Emulátory API

Pozor, nejedná se o virtualizaci počítače v pravém slova smyslu!

Příklady nástrojů


Příklady nástrojů pro virtualizaci

Oracle VirtualBox

VirtualBox Extension Pack
Další zdroje
  1. VirtualBox.org

VMware Workstation 6

VMware ESXi Hypervisor

KVM

XEN/Citrix

Hyper-V (Microsoft)

Wine

CygwinMožnosti virtualizačních nástrojů

Migrace VM
Sdílené složky
Uložení stavu virtuálního stroje
Snímky virtuálního stroje
Klonování VM
Přístup k síti
Skripty pro generování/spouštění/konfigurování/... VM
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje