Nástroje pro práci s procesy

Z MiS
Verze z 27. 9. 2019, 09:24; Spravce (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Windows

Přehled procesů a využití prostředků
Informace o procesech
Správa (spouštění, ukončování, restart) služeb

Linux

&
freemind &
cat /dev/random > /dev/null &
echo $$
ps
ps aux
top
kill
Spouštění procesů na popředí/pozadí

Zabití zaseknutého procesu:

cat /dev/zero > /dev/null &
killall -STOP cat
Informace o běžících procesech

Priority procesů

nice
nice program
nice -n 5 program

Vyzkoušejte:

nice
nice nice
nice -n 19 nice //hodnotu dědí od svého rodiče
renice
ionice

Zdroje

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje