Jednotky množství informace

Z MiS
Verze z 11. 11. 2022, 08:37; Spravce (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání


Základní jednotka bit (značka b)
Odvozené jednotky
Přenosová rychlost
Úkoly — převody jednotek
Další zdroje
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje