Instalace webového serveru

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Linux is like a tee-pee. No gates, no windows, Apache inside...

Zdroj: GeeksAreSexy.net

Tento návod je určen pro rychlou a jednoduchou instalaci webového serveru (LAMP) v rámci výuky na oboru Informační technologie na Obchodní akademii Uherské Hradiště.
Na této stránce používáme distribuci Debian ve verzi 10 Buster. Na ostatních distribucích budou nejspíš k dispozici podobné nebo stejné nástroje a tipy.

Obsah

Zadání úlohy

Teoretický úvod

Nezapomeňte, že některé úkoly smí provádět pouze administrátor systému!!!
Pokud takový úkol spustíte jako běžný uživatel, často chybové hlášení obsahuje text „Permission denied“.

Problém vyřešíte tím, že úkol spustíte pomocí příkazu sudo.

Implementace webového serveru kombinací nástrojů Linux (operační systém), Apache (webový server), MySQL (databáze), phpMyAdmin (nástroj pro správu databáze se někdy označuje zkratkou LAMP.


Postup

1. Vytvoření virtuálního stroje

Doplňující materiály: Debian: návod pro uživatele.

Pokud pracujete ve VirtualBox-u

2. Instalace serveru

Doporučení: Nezadávejte heslo pro účet správce, tím se účet vůbec nevytvoří a budete moci používat sudo.

Neinstalujte grafické rozhraní. Jeho instalace zabere spoustu času a je vám k ničemu.

Doplňující materiály: Instalace GNU/Linuxu, Debian: návod pro uživatele.


Ověření funkčnosti

3. Připojení k serveru přes SSH

ip a
Nyní již můžete okno virtuálního stroje minimalizovat, dále již budete pracovat ze svého počítače přes SSH.

Doplňující zdroje: Správa síťového rozhraní počítače, Vzdálené připojení k počítači

4. Vyzkoušejte funkčnost webového serveru

Doplňující materiály: Instalace software v GNU/Linuxu

Doplňující otázka: Fungují české znaky??? Jak opravit kódování češtiny, pokud by to bylo potřeba?

Dokončení úlohy

5. Databáze a phpMyAdmin

mysql_secure_installation
Change the root password? [Y/n] y
New password: heslo pro uživatele root
Re-enter new password: heslo znovu
Remove anonymous users? [Y/n] y
Disallow root login remotely? [Y/n] y
Remove test database and access to it? [Y/n] y
Reload privilege tables now? [Y/n] y

Heslo uživatele root nenechávejte prázdné! Je to zásadní bezpečnostní chyba!

Pokud jste nenastavili při instalaci MySQL heslo uživatele root, můžete ho nastavit jako správce počítače příkazem:

mysql -u root
SET PASSWORD = PASSWORD('nové heslo');
Vytvořte účet správce databáze
sudo mysql --user=root mysql -p
SELECT user, password FROM user;
CREATE USER 'spravce'@'localhost' IDENTIFIED BY 'heslo-spravce';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'spravce'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
quit
mysql -u spravce -p
(zde již zadejte nově vytvořené heslo pro účet spravce)

Dodatečná změna hesla pro uživatele uzivatel:

mysql -u spravce -p
(zde zadejte heslo pro účet spravce)
SET PASSWORD FOR uzivatel = PASSWORD('nové heslo');
Volitelně — vytvoření běžného uživatelského účtu
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT ON nazevdb.* TO uzivatel@'%' IDENTIFIED BY 'heslo-uzivatele';


Instalace phpMyAdmin
systemctl restart apache2.service


Doplňující materiály: Instalace software v GNU/Linuxu

6. Vyzkoušejte komunikaci Apache s modulem PHP

7. Vyzkoušejte phpMyAdmin

   http://IP-adresa-serveru/phpmyadmin
Viz také


Nastavení přístupu pro kopírování souborů

8. Nastavte přístup do složky s webem

chown -R vaseuzivatelkejmeno /var/www/html

9. Vyzkoušejte připojení přes WinSCP


Vypnutí stroje

shutdown -hP now


Další vhodná rozšíření

PHP routování (mod_rewrite)

Povolte modul mod_rewrite Apache
sudo a2enmod rewrite
Povolte nastavení .htaccess
<Directory /var/www/> 
AllowOverride None 
AllowOverride All


Další zdroje

Navazující návody

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje