Instalace webového serveru

Z MiS
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(7. phpMyAdmin: Přidáno vytvoření virtuální site.)
m (Doplněny zdroje.)
Řádka 294: Řádka 294:
  
 
== Další zdroje ==
 
== Další zdroje ==
* [https://wiki.debian.org/LaMp Wiki Debian.org → LAMP]
+
* [https://wiki.debian.org/LaMP Wiki Debian.org → LAMP]
 +
* [https://linuxhint.com/install_phpmyadmin_debian_10/ LinuxHint → Install phpMyAdmin on Debian 10]
 +
* [https://kifarunix.com/install-phpmyadmin-on-debian-10-buster/ KifarUnix.com → Install phpMyAdmin on Debian 10 Buster]
 +
* [https://kifarunix.com/install-lamp-stack-with-mariadb-10-on-debian-10-buster/ KifarUnix.com → Install LAMP stack with MariaDB 10 on Debian 10 Buster]
  
 
=== Navazující návody ===
 
=== Navazující návody ===

Verze z 30. 11. 2019, 17:17


Linux is like a tee-pee. No gates, no windows, Apache inside...

Zdroj: GeeksAreSexy.net

Tento návod je určen pro rychlou a jednoduchou instalaci webového serveru (LAMP) v rámci výuky na oboru Informační technologie na Obchodní akademii Uherské Hradiště.
Na této stránce používáme distribuci Debian ve verzi 10 Buster. Na ostatních distribucích budou nejspíš k dispozici podobné nebo stejné nástroje a tipy.

Obsah

Zadání úlohy

Teoretický úvod

Nezapomeňte, že některé úkoly smí provádět pouze administrátor systému!!!
Pokud takový úkol spustíte jako běžný uživatel, často chybové hlášení obsahuje text „Permission denied“.

Problém vyřešíte tím, že úkol spustíte pomocí příkazu sudo.

Implementace webového serveru kombinací nástrojů Linux (operační systém), Apache (webový server), MySQL (databáze), phpMyAdmin (nástroj pro správu databáze se někdy označuje zkratkou LAMP.


Postup

1. Vytvoření virtuálního stroje

Doplňující materiály: Debian: návod pro uživatele.

Pokud pracujete ve VirtualBox-u

2. Instalace serveru

Doporučení: Nezadávejte heslo pro účet správce, tím se účet vůbec nevytvoří a budete moci používat sudo.

Neinstalujte grafické rozhraní. Jeho instalace zabere spoustu času a je vám k ničemu.

Doplňující materiály: Instalace GNU/Linuxu, Debian: návod pro uživatele.


Ověření funkčnosti

3. Připojení k serveru přes SSH

ip a
Nyní již můžete okno virtuálního stroje minimalizovat, dále již budete pracovat ze svého počítače přes SSH.

Doplňující zdroje: Správa síťového rozhraní počítače, Vzdálené připojení k počítači

4. Vyzkoušejte funkčnost webového serveru

Doplňující materiály: Instalace software v GNU/Linuxu

Doplňující otázka: Fungují české znaky??? Jak opravit kódování češtiny, pokud by to bylo potřeba?


Dokončení úlohy

5. Databáze

MariaDB je svobodná náhrada MySQL. Má stejné ovládání, ale není spravována firmou Oracle a v posledních letech je proto populárnější.
systemctl status mysql
mysql_secure_installation

Heslo uživatele root nenechávejte prázdné! Je to zásadní bezpečnostní chyba!

Pokud později zjistíte, že jste nenastavili při instalaci MySQL heslo uživatele root, můžete ho nastavit jako správce počítače příkazem:

mysql -u root
SET PASSWORD = PASSWORD('nové heslo');
Vytvořte účet správce databáze
sudo mysql --user=root mysql -p
SELECT user, password FROM user;
CREATE USER 'spravce'@'localhost' IDENTIFIED BY 'heslo-spravce';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'spravce'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
quit
mysql -u spravce -p
(zde již zadejte nově vytvořené heslo pro účet spravce)
Volitelně — vytvoření běžného uživatelského účtu
  • Obdobně jako správcovský účet můžete v konzoli MySQL vytvořit uživatelský účet běžného uživatele s právy pouze pro jednu databázi:
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT ON nazevdb.* TO uzivatel@'%' IDENTIFIED BY 'heslo-uzivatele';
  • Databázi nazevdb si můžete vytvořit příkazem CREATE DATABASE nebo pomocí phpMyAdmina.
  • Dodatečná změna hesla uživatele uzivatel — pokud heslo zapomenete:
mysql -u spravce -p
(zde zadejte heslo pro účet spravce)
SET PASSWORD FOR uzivatel = PASSWORD('nové heslo');

6. PHP

php php-json php-mbstring php-zip php-gd php-xml php-curl php-mysql
Vyzkoušejte komunikaci Apache s modulem PHP

Doplňující materiály: Instalace software v GNU/Linuxu

7. phpMyAdmin

Stažení a rozbalení archivu
wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.9.2/phpMyAdmin-4.9.2-all-languages.tar.gz
tar xzf phpMyAdmin-4.9.2-all-languages.tar.gz
Nezapomeňte upravit verzi v odkazu podle aktuální nejnovější verze.
sudo chown -R www-data:www-data /usr/share/phpmyadmin
Vytvoření databázového uživatele, pod kterým bude phpMyAdmin pracovat
mysql -u spravce -p
CREATE DATABASE phpmyadmin DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
GRANT ALL ON phpmyadmin.* TO 'phpmyadmin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'heslo';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
Vytvořte konfigurační soubor pro phpMyAdmin v Apache
/etc/apache2/sites-available/phpmyadmin.conf
<VirtualHost *:9000>
ServerAdmin spravce@localhost
DocumentRoot /usr/share/phpmyadmin

<Directory /usr/share/phpmyadmin>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride none
Require all granted
</Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error_phpmyadmin.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access_phpmyadmin.log combined
</VirtualHost>
Listen 80
Listen 9000
a2ensite phpmyadmin.conf
Restartujte službu Apache
systemctl restart apache2


Doplňující materiály: Instalace software v GNU/Linuxu

Vyzkoušejte phpMyAdmin
   http://IP-adresa-serveru:9000
Viz také

Nastavení přístupu pro kopírování souborů

8. Nastavte přístup do složky s webem

chown -R vaseuzivatelkejmeno /var/www/html

9. Vyzkoušejte připojení přes WinSCP


Vypnutí stroje

systemctl poweroff


Další vhodná rozšíření

Rozšíření PHP

apt install php-{mbstring,zip,gd,xml,pear,gettext,cgi}

PHP routování (mod_rewrite)

Povolte modul mod_rewrite Apache
sudo a2enmod rewrite
Povolte nastavení .htaccess
<Directory /var/www/> 
AllowOverride None 
AllowOverride All


Další zdroje

Navazující návody

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje