III třída SV 2015 Harmonogram

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Materiály ke školení jsou především podkladem k samostudiu.

Obsahují nebo odkazují na:

 • kostru základního učiva (často ji lektor doplňuje o obsah, který není účelné připisovat — provedení dopomoci,...)
 • a doplňují výklad o některé další podrobnosti
Náplní lekcí by mělo být primárně praktické procvičení dovedností cvičitele. Lektor může část materiálů ponechat k samostudiu či jako volitelný bonus pro účastníky.


Obsah

Středa 29. 7. 2015 (6 hodin)

 1. Sportovní hry — Ringo (15:00–15:45): Martin
 2. Příklady stavby, vedení a organizace cvičebních jednotek — 1. část (15:55–16:40): Martin
  • Specifika cvičebních jednotek, plán v rámci cvičebního roku (1/2 h.)
  • Hodina s hudbou (1/2 h.)
 3. Atletika (16:45–17:30): Martin, konzultace Radka
 4. Sportovní hry — Ultimate frisbee (17:40–18:25): Martin
 5. Atletika (18:30–20:00): Martin, konzultace Radka


Čtvrtek 30. 7. 2015 (7 hodin)

Prezence (8:00–8:15)
 1. Gymnastické činnosti — cvičení s náčiním — pro ženy, muže a žactvo (8:10–9:40): Radka, Martin
 2. Gymnastické činnosti — cvičení na nářadí (1. část) (9:50–11:20): Radka, Martin, Jarek
--- oběd ---
 1. Cvičení s hudbou (16:20–17:05): Martin
 2. Pobyt v přírodě, ZZZ (17:15–18:00): Martin
 3. Příklady stavby, vedení a organizace cvičebních jednotek — 2. část (18:10–18:55): Martin
  • Gymnastická hodina (1 h.)

Pátek 31. července 2015 (4 hodiny)

 1. Gymnastické činnosti — cvičení na nářadí (2. část) (16:30–18:00): Martin, Jarek, Radka
 2. Sportovní hry — volejbal (18:10–19:40): Martin, konzultant Hana B.


Domácí úkol — stavba cvičební jednotky (do 9. 8. 2015)
 • Připravte přípravu na cvičební hodinu gymnastiky a na cvičební hodinu volejbalu.
 • Použijte osnovu závěrečné práce s tím, že nemusíte rozepisovat cviky rozcvičky. Rozcvičku připravíte až pro závěrečnou práci.


Středa 5. srpna 2015—v plaveckém bazéně Aquaparku UH (2 hodiny)

 1. Plavání (příchod 17:45, lekce 18:00–18:45): Hana B.
 2. Příklady stavby, vedení a organizace cvičebních jednotek — 3. část: hodina plavání (19:15–20:00): Hana B.

Plavecká dráha je pronajata na hodinu, přijďte s dostatečným předstihem, abyste se stihli převléci!

Výklad a praxe bude probíhat do konce pronajatého času u bazénu, pak se podle možností přesuneme v areálu Aquaparku UH, nebo do sokolovny.


Středa 2. září 2015 (3 hodiny)

 1. Příklady stavby, vedení a organizace cvičebních jednotek — 4. část
  • Hodina rodičů s dětmi (17:00–18:00)
  • Diskuse hodiny (18:00–18:30): Martin
  • Hodina cvičení s hudbou (20:00–21:00)Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje