Letní IoT : Vývojové prostředí

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Instalace a nastavení desky

Základní seznámení

Při vytvoření nového souboru tam máte dvě metody (void setup() a void loop())

//zde se definují proměnné, importují knihovny, apod:

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 // zde napište to, co se má spustit na začátku:
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 // zde napište to, co má běžet pořád dokola:
}

Počkání

Když potřebujeme počkat (např. aby LEDka zůstala nějakou dobu svítit), tak použijeme metodu delay(čas);

Čas je uváděn v milisekundách - tj. počkání po dobu 1. sekundy = delay(1000);

delay(500); - počká půl sekundy
int prodleva = 2000; (napíšeme na začátek - před void setup())

delay(prodleva); - počká prodlevu (tj. 2 sekundy)

Tato varianta je fajn, když máte vícekrát delay() se stejnou hodnotou, že změníte jen jedno číslo a nemusíte vše přepisovat.

Proměnné

Obecně

Jsou různé datové typy, my budeme využívat nejvíce:

Práce s intem

int cislo; definuji proměnnou s názvem číslo
ins cislo = 6; definuji proměnnou s názvem číslo a dám ji číslo 6
cislo = 8; proměnné cislo dám číslo 8
cislo++; proměnná cislo se zvýší o 1
cislo--; proměnná cislo se sníží o 1
delay(cislo); počká to tolik, kolik je to číslo (když 1000 - tak sekundu)
delay(2 * cislo); počká to dvojnásobek

Práce s booleanem

boolean je datový typ, který má 2 stavy, 0 / 1, ne / ano, false / true

boolean splneno = true;
boolean splneno = false;
spleno = true;
spleno = false
spleno = !splneno; //nastaví se to na opak

Proměnná v delay

V některých případech máme prodlevu vždy stejnou a opakuje se nám tam vícekrát - když se rozhodneme, že ji změníme, tak to musíme celé přepisovat. To je vcelku nepraktické, co?... Takže využijeme proměnné. Chceme, aby se proměnná jmenovala prodleva a byla na 2 sekudny - tj. 2000 ms.

int prodleva = 2000;
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje