Letní IoT : Sériová komunikace

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Sériová komunikace

Sériovou komunikaci používáme pro textovou obousměrnou komunikaci.

Sériový monitor otevřeme v Arduino IDE - Nástroje -> Sériový monitor

Lze použít také PuTTy, či jiný nástroj na sériovou komunikaci.

Inicializuju sériovou komunikaci a zvolím si rychlost

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

Rychlost si můžete zvolit, ale 9600 se používá nejčastěji.

Je dobré si nechat vypsat informaci o tom, že sériová komunikace funguje.

void setup() {

Serial.begin(9600);
delay(2000);
Serial.println("Sériová komunikace funguje");

}

Sériový výstup

Používáme 2 metody pro sériový výstup.

Serial.print(); - vypíše na aktuální řádek a další výpis bude na stejném řádku
Serial.println(); - vypíše na aktuální řádek a další výpis bude na novém řádku

Jako parametr metody (to v závorkách) může být buď tech v uvozovkách, nebo proměnná.


String pozdrav = "Ahoj světe";
Serial.print(pozdrav);
Serial.print("Ahoj světe");

Sériový vstup

Na sériový vstup je metoda Serial.readString()

void loop() {

 String prectenaHodnota = "";
 Serial.println("Zadejte slovo";
 while(prectenaHodnota == "") {
  prectenaHodnota = Serial.readString();
 }
 Serial.print("Prectena hodnota je: ");
 Serial.println(prectenaHodnota);

Samozřejmě nesmíme zapomenotu inicializovat sériovou komunikaci (Serial.begin())

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje