Letní IoT: LEDka

Z MiS
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Co to je?

LED (zkratka z anglického Light-Emitting Diode, česky elektroluminiscenční dioda, též světelná dioda, svítivá dioda, slangově ledka, ojediněle svítivka) je v elektrotechnice 
označení pro diodu, která emituje světlo, případně infračervené nebo ultrafialové záření, čímž se liší od standardní diody. LED vyzařuje z obnaženého PN přechodu, a vede 
stejnosměrný proud pouze jedním směrem. Na rozdíl od žárovky dosahuje vysoké účinnosti, je mechanicky odolná, levná na výrobu, a proto je čím dál více využívána (kontrolky, 
displeje, osvětlení).

In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/LED

Popis a zapojení

LEDka má 2 piny - kladný (+) a záporný (-) Obrázek

Menší ploška v diodě a delší nožička je katoda (+)

Větší ploška v diodě a kratší nožička je anoda (-)

Zapojení LEDky je následující (bude schéma)

3V3 / GPIO pin -- katoda LEDky - anoda LEDky - rezistor (odpor) -- GND (zem)

Rezistor můžete umístit před nebo za diodu.

Vždy je nutné vybrat správnou hodnotu rezistoru, jinak by se LEDka mohla spálit a poškodit i další zařízení.

Rožnutí

Na rožíhání a zhasínání LEDek máme metodu digitalWrite(nazev, stav)

Stavy máme dva - zapnuto / vypnuto ... svítí / nesvítí ... HIGH / LOW

Příklad

Na pinu D1 / GPIO5 máme zapojenou LEDku a tu chceme rozsvítit a pak zhasnout.

#define cervena 5

Definujeme, že ne GPIO5 je "něco" a to "něco" se jmenuje cervena

void setup() {
pinMode(cervena, OUTPUT);
}

Řekneme, že cervena je výstupní

void loop() {
digitalWrite(cervena, HIGH);
delay();
digitalWrite(cervena, LOW);
delay();
}

Definovali jsme si, že na GPIO5 je LEDka a že je výstupní.

Potom jsme rožli LEDku, počká se prodleva a pak se LEDka zase zhasne.

Další možnosti definování

#define modra 5
#define modra D1;
const char modra = 5;
char modra 5;
int modra = D1;
const char modra = 5;

V návodech se můžete setkat i s některou z těchto možností.

Částečné rozžíhání

Metodu digitalWrite(); jsme si již ukázali. Ta je k rožnutí, či zhasnutí LEDky.

Ale co když chceme LEDku rožnout jen částečně ... třeba na půl jasu?

Či aby se postupně rozžíhala?

K tomu nám slouží metoda analogWrite(nazevLedky, cislo); nazevLedky - ten název, co jsme dali u #define nazevLedky 15 cislo - jak má svítit - v našem případě je to v rozmezí 0 - 1023 - 1024 možností

takže, chceme rozsvítit LEDku napůl jen - analogWrite(ledka, 512);

Regulace jasu

Příklad

LEDka se během 5ti sekund rožne.

#define ledka 15

void setup() {

pinMode(ledka, OUTPUT);
}

void loop() {

for(int i = 0; i < 1024; i++)
{
  analogWrite(ledka, i);
  delay(5);
}
}

Samostatný úkol

  1. LEDka s postupně rozsvítí a pak postupně zhasne
  2. Během pěti sekund se LEDka rožne, sekundu zůstane rožnutá na maximum, 5 sekund se bude zhasínat a sekundu zůstane zhasnutá
  3. LEDka bude sekundu zhaslá, sekundu na poloviční jas a sekundu na maximální jas
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Výuka
Navigace
Nástroje